Navn: Jondalstunnelen

Kunde: Kvinnherad Elektro

Sted: Jondal, Hordaland (Norge)

Tunnellengde: 10,6 kilometer

Jondalstunnelen

Intelligent tunnel i Jondal

Jondalstunnelen binder sammen Kvinnherad med Jondal kommune. Formålet med tunnelen er å forbedre kommunikasjonene mellom de to største byene i Norge, Bergen og Oslo.

Trafsys har levert og integrert det meste av de intelligente transportsystemene i denne tunnelen, inklusiv PREVISION, en brukervennlig løsning for overordnet styring og overvåkning av trafikk og funksjoner.

Løsninger levert av Trafsys

  • PREVISION (trafikkstyring og overvåkning)
  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Nødtelefoner
  • Radiosystem
  • Automatisk hendelsesdeteksjon (AID)
  • Kommunikasjonsnettverk
  • Variable skilt (LED)

Nødtelefoner, radiosystem, variable skilt og radar

Trafsys har installert en rekke intelligente trafikksystemer (ITS) i den 10,6 km lange tunnelen, inklusiv et radiosystem med dedikerte kanaler for nødtjenester, nødtelefoner fra Norphonic, forskjellig variable LED-skilt og et energieffektivt radardetekteringssystem, som automatisk slår på belysningen når en bil nærmer seg tunnelen. Alle systemene er knyttet opp mot PREVISION, som er et overordnet system for intelligent styring og overvåkning av trafikk, utviklet av Trafsys.

PREVISION styrer tunneltrafikken i sanntid

Gjennom PREVISION kan operatører og veitrafikksentralen (VTS) i Bergen fjernstyre trafikken i tunnelen i sanntid. Dette er særlig nyttig i nødsituasjoner som ved trafikkulykker eller brann. Når en trafikant benytter en av tunnelens nødtelefoner får operatøren umiddelbart melding om nøyaktig hvor oppringingen kommer fra (posisjon). Operatøren har også mulighet til å sende meldinger til trafikanter som befinner seg i tunnelen, ved å bryte inn i radiosendingene som kringkastes i tunnelen, eller ved å benytte variable skilt, hvis dette finnes i anlegget. PREVISION gjør det mulig for de som styrer trafikken å effektivt handtere så godt som alle trafikkrelaterte hendelser som kan oppstå i tunnelen. Slik kan en oppnå høy sikkerhet for trafikantene og bedre flyt i trafikken.

… og gir ekspertråd

Om en kritisk situasjon skulle oppstå, kan PREVISION veilede operatøren på VTS gjennom detaljerte behandlingsplaner, for eksempelevakuering av tunnelen ved brann. Dette gir stor tidsbesparelse i en nødsituasjon og sikret at korrekte beslutninger blir tatt. Gjennom oppdeling av alarmer i ulike nivåer sikres det at operatøren ikke bombarderes med meldinger fra anleggene som ikke er viktig for trafikk og sikkerhet. PREVISION er bygd på internasjonale åpne standarder og kan kommunisere med alle OPC-baserte automasjonssystemer. Dette betyr at løsningen er fremtidsrettet og kan utvides i takt med brukernes behov.

Skriv ut