Norphonic nødtelefoner

Norphonic nødtelefoner

TRAFSYS leverer markedsledende SOS nødtelefoner fra Norphonic som brukes langs veier og i tunneler. Vi kan integrere telefonen i ditt eksisterende IP-nettverk, eller levere en total løsning inkludert switcher, routere, PBX og ISDN-gateways.

Norphonic nødtelefoner for tunnel

Norphonic leverer nødtelefoner og industrielle kommunikasjonsløsninger til vei og jernbane, gruvesektoren og en rekke andre markeder.

Mer informasjon