Intelligente transportsystemer (ITS)

Intelligente transportsystemer

TRAFSYS leverer intelligente transportsystemer (ITS) til samferdselsmarkedet, inkludert skreddersydde leveranser til vei og jernbane, tunneler og broer. Vi tilbyr komplette løsninger og deltar i alle faser fra prosjektering til drift og vedlikehold av trafikksystemer.

  • Trafikkstyring, overvåking og driftsoppfølging (PREVISION)
  • Nødtelefoner (Norphonic)
  • Radiosystemer og radiosamband (RF)
  • LED-fritekstskilt og dynamiske trafikksignaler
  • Kameraovervåking, hendelsesdeteksjon (AID) og varsling
  • Radar for deteksjon og telling av kjøretøy
  • Trafikksystemer for kontroll av luftkvalitet, temperatur og vind
  • Datanettverk, radionettverk og strømforsyning

Mer informasjon: