Videodeteksjon

Videodeteksjon

TRAFSYS leverer robuste videosystemer for effektiv hendelsesdeteksjon, samt innsamling og registrering av trafikkdata.

Videodeteksjon og overvåking

Videosystemet fra TRAFSYS kan automatisk varsle vaktsentral ved unormale hendelser, som for eksempel kjøring på rødt lys, kjøretøy i feil veibane, kødannelse, mistet last og fotgjengere i tunnel.

Vi leverer alt fra små enkeltstående kamera med webinterface, til større AID-kamerainstallasjoner integrert mot et toppsystem.

Mer informasjon