Intelligent tunnel i Jondal

Intelligent tunnel i Jondal

TRAFSYS har levert et intelligent styringsystem til Jondalstunnelen, en 10,6 kilometer lang veitunnel som strekker seg fra Kvinnherad til Jondal i Hordaland. Oppdragsgiver for dette prosjektet var Kvinnherad Elektro.

Nødtelefoner, radiosystem, LED skilt og radardeteksjon fra TRAFSYS

TRAFSYS har installert en rekke intelligente trafikksystemer (ITS) i Jondalstunnelen. Dette inkluderer et radiosystem med dedikert samband for blålysetatene, Norphonic nødtelefoner, dynamiske LED skilt samt et energibesparende radarsystem som brukes til å slå på veibelysningen når en bil kjører inn i tunnelen. TRAFSYS har også levert data-nettet som er fordelt over 11 tavlerom inne i tunnellen. Alle disse systemene er koblet opp mot Veivokteren (PREVISION), som er et overordnet styringssystem uviklet av TRAFSYS.

PREVISION Software - Integrerer overvåking, tale og video i ett system

Via PREVISION, kan operatørene på Veitrafikksentralen (VTS) i Bergen enkelt styre og overvåke trafikken i sanntid, noe som spesielt er nyttig ved ulykker eller brann.

Når nødtelefoner eller branslukingsutstyr benyttes, får operatørene beskjed om hvor i tunnelen trafikanten befinner seg. Operatøren har også mulighet til å gi meldinger til trafikantene ved å bryte inn i radiosendingene og ellers styre de variable LED skiltene i tunnelen. VTS kan dermed effektivt takle de trafikale utfordringene i tunnelen, noe som resulterer økt personsikkerhet og driftssikkerhet for trafikantene.

Overvåker, varsler og gir ekspertråd

I en kritisk situasjon vil PREVISION kunne bruke lagret informasjon fra beredskaps­planer. Dette gir operatøren nyttig beslutningsstøtte når hendelser oppstår, slik at kvalifiserte tiltak enkelt kan gjennomføres. Den hierarkiske oppbyggingen av PREVISION bidrar også til at Veitrafikksentralen (VTS) unngår forstyrrende følgealarmer. Hendelser er delt inn i alarmnivå, slik at informasjon kan filtreres til ulike grupper av brukere.

PREVISION baseres på åpne internasjonale standarder og kan ta input fra hvilket som helst OPC basert automasjonssystem. Det gjør at systemet både er kosteffektivt og fremtidsrettet da det kan utvides i takt med behov.

Velprøvet teknologi - fleksibel og skalerbar

PREVISION er en moderne teknologi som er både fleksibel og skalerbar. Systemet brukes til å overvåke over 350 tunneler, broer og fjelloverganger i Norge (over 30,000 objekter). Her er noen eksempler:

 • Lærdalstunnelen - verdens lengste biltunnel (24,5 km),
 • T-Forbindelsen (8,9 km),
 • Hardangerbrua og tilstøtende tunneler,
 • Bømlafjordtunnelen - Europas lengste undersjøiske veitunnel (7,9 km)
 • Ulriken jernbanetunnel i Bergen (7,6 km).

PREVISION brukes også til å styre noen av Norges mest kjente fjelloverganger, blant annet kolonnekjøring og stenging over:

 • Haukelifjell,
 • Filefjell,
 • Hardangervidda,
 • Hemsedalsfjellet,
 • Vikafjellet,
 • Strynefjellet.

Utskriftsvennlig PDF av denne websiden:

Prosjektingeniør

Prosjektingeniør

Vi søker prosjekingeniør til vår prosjektavdeling i Bergen.

Les mer
Senior systemutvikler/-arkitekt

Senior systemutvikler/-arkitekt

Er du god på utvikling og liker å jobbe med systemarkitektur?

Les mer
Kameraovervåking bedrer trafikkflyt i Bergen

Kameraovervåking bedrer trafikkflyt i Bergen

Et kamerasystem fra TRAFSYS bedrer rushtrafikken gjennom Fløyfjellstunnelen. Oppdragsgiver for dette prosjektet var Mesta Elektro.

Les mer
Smarte Signaler på Rv. 15 over Strynefjellet

Smarte Signaler på Rv. 15 over Strynefjellet

Riksvei 15 over Strynefjellet er den viktigste veiforbindelsen mellom Sogn og Fjordane og Oppland. Her brukes intelligente LED skilt fra TRAFSYS for å informere ...

Les mer
"T" for Tunnelkommunikasjon

"T" for Tunnelkommunikasjon

T-forbindelsen, mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund er et stort veianlegg under konstruksjon i Rogaland. TRAFSYS leverer en rekke løsninger til dette ...

Les mer