Intelligente transportsystemer (ITS)

TRAFSYS leverer intelligente transportsystemer (ITS) til samferdselsmarkedet, inkludert skreddersydde leveranser til vei og jernbane, tunneler og broer. Vi tilbyr komplette løsninger og deltar i alle faser fra prosjektering til drift og vedlikehold av trafikksystemer i Norge.

Løsninger skapt av kunnskap og behov

 • Trafikkstyring, overvåking og driftsoppfølging (PREVISION)
 • Nødtelefoner (Norphonic)
 • Radiosystemer og radiosamband (RF)
 • LED-fritekstskilt og dynamiske trafikksignaler
 • Kameraovervåking, hendelsesdeteksjon (AID) og varsling
 • Radar for deteksjon og telling av kjøretøy
 • Trafikksystemer for kontroll av luftkvalitet, temperatur og vind
 • Datanettverk, radionettverk og strømforsyning

Fokus på service

 • Prosjektering og systemdesign
 • Installasjon og kvalitetssikring
 • Factory Acceptance Tests (FAT)
 • Site Acceptance Tests (SAT)
 • Vedlikeholdskontrakter
 • Service og produktgarantier
 • 24/7 support, 365 dager i året

Kontakt oss for videre informasjon

Hvis du ikke fant det du letet etter på denne websiden, ikke nøl med å ta kontakt med oss på epost, telefon eller faks. Du er også velkommen til å besøke oss på våre kontorer i Norge eller Sverige.

Med vennlig hilsen,
Terje Heggeland
Daglig Leder

Mer informasjon