Fokus på Service

Fokus på Service

TRAFSYS leverer ITS-produkter til samferdselsmarkedet, inkludert skreddersydde leveranser til vei og jernbane, tunneler og broer. Vi tilbyr komplette løsninger og deltar i alle faser fra prosjektering til drift og vedlikehold av trafikksystemer.

Vi tilbyr:

  • Prosjektering og systemdesign
  • Installasjon og kvalitetssikring
  • Factory Acceptance Tests (FAT)
  • Site Acceptance Tests (SAT)
  • Vedlikeholdskontrakter
  • Service og produktgarantier
  • 24/7 support, 365 dager i året