LØSNINGER

Våre løsninger & tjenester

Vårt mål er å være den ledene systemleverandøren innenfor Intelligente Transportsystemer i Norden og kontinuerlig utvikle våre produkter, tjenester og kompetanse. Vi er derfor alltid klar til å møte nye behov og krav fra kundene med hensyn til sikkerhet og fremkommelighet i trafikken.

Vi utmerker oss gjennom vår bredde-, spesialkompetanse og evne til å tilpasse og integrere ulike delsystemer i en robust og velfungerende totalløsning, som også er kostnadseffektiv og kan tilpasses endrede behov over tid. Våre smarte løsninger for overvåkning og styring av trafikken bidrar til at investeringer som er gjort i transportinfrastrukturen kan utnyttes mer effektivt, ikke minst når trafikkmengden øker. Løsningene bidrar også til at arbeidsmiljøet langs veiene bli bedre.

Våre løsninger kan deles inn i tre hovedområder:
Trafikkstyring, Overvåkning & Detektering og Kommunikasjon

Løsninger

Automasjon

Integrasjon

Innovasjon

Kommunikasjon

Trafikkstyring

Overvåkning & Detektering

 • Kommunikasjon

 • Nødtelefoner
 • Radiokommunikasjon
 • Datakommunikasjon
 • Trafikkinformasjon
 • Trafikkstyring

 • PREVISION - Intelligent Trafikkstyring & Overvåkning
 • Styresystem for variable skilt, bommer, vifter m.m.
 • Konsulenttjenester
 • Overvåkning & Detektering

 • Videoovervåkning (ITV)
 • Automatisk hendelsesdetektering (AID)
 • Video
 • Radar
 • IR