Vi gjør veiene smartere

Trafsys er et ledende nordisk kompetanseselskap som utvikler og leverer intelligente transportsystemer (ITS) med et stort utvalg av avanserte informasjons- og kommunikasjonsløsninger. Selskapet har vært i bransjen i mer enn 25 år og har levert flere hundre komplekse trafikkanlegg i tunneler og langs veier.

Gjennom at vi kjenner kundens behov kan vi levere innovative og smarte systemløsninger som gir høyere sikkerhet og fremkommelighet i trafikken og reduserer negativ påvirkning på miljøet.

Kompetanse

Kunnskap og erfaring som gjøre en forskjell

Bredde

Spekter av produkter og løsninger

Innovasjon

Vi tenker nytt og bryter ny mark

Partnerskap

Vi møter nye muligheter med forente krefter

Løsninger skapt av kunnskap og behov - komplette, integrerte og driftsikre


Våre løsninger