Rogaland, Norge

Byfjord- og Mastrafjordtunnelene

Byfjord- og Mastrafjordtunnelene er henholdsvis 5875 og 4424 meter lange undersjøiske vegtunneler.

Skriv ut

Kunde: Mesta

Hovedentreprenør: Risa

Maksimal dybde under havoverflaten: 223 meter (Byfjord) og 133 meter (Mastrafjord)

Leveringsår: 2016

Løsninger levert av Trafsys

  • Trafvision (trafikkstyring og overvåkning)
  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Norphonic nødtelefoner
  • Videoovervåkning (ITV)
  • Automatisk hendelsesdeteksjon (AID), radarbasert
  • Kommunikasjonsnettverk