Rogaland

Karmøytunnelen

T-forbindelsen, mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund er det største veianlegget som noen gang er bygget i Rogaland.

Trafsys har levert og installert en rekke løsninger i dette anlegget, inkludert et radiosystem, nødtelefoner (Norphonic), kameraovervåking, variable LED-skilt
og et overordnet styringssystem (Trafvision).

Radiosystemer og nødtelefoner

Radiosystemet gir mulighet for VHF, FM, DAB o g UHF (TETRA) radiodekning. Signalene sendes gjennom strålekabel (“Leaky Feeder”). For lokal VHF redningskanal er det i tillegg installert antenner ved hver portal, for å sikre dekning også utenfor tunnelene. Signalforsterkere er installert med inntil 1500 meter avstand. Receivere og tranceivere er installert med tanke på best mulig radiodekning i forhold til de topografiske forhold.

Bilradioer kan motta signaler fra FM-radiokanalene NRK 1, P4 og Radio Norge, samt DAB Riks og DAB Lokal (Rogaland). Hvis en nødsituasjon skulle oppstå, kan Vegvesenets trafikkoperatører gi meldinger til trafikantene ved å bryte inn i radiosendingene. Dette kan gjøres ved å benytte innsnakkspanelet som finnes utenfor tunnelen, eller ved å ringe et telefonnummer knyttet til nødsambandet. Radiosystemet har også egne nødkanaler for helsepersonell, politi og brannvesen, slik at nødmannskap enkelt kan kommunisere i tilfelle en kritisk situasjon skulle oppstå.

Trafsys har også levert Norphonic nødtelefoner til T-forbindelsen. Når et telefonrør løftes av, blir samtalen automatisk koblet til vegtrafikksentralen (VTS) som får informasjon om hvilken tunnel trafikanten er i og hvor i tunnelen han befinner seg. Alle nødtelefonene er redundante, slik at telefonene fremdeles virker hvis en linje eller andre telefoner går ut av drift. Norphonic gir også avansert informasjon om telefonkomponentene, slik at telefonene kan overvåkes og oppgraderes ved fjerntilgang over datanett.

Videoovervåkning, LED-skilt og datanettverk

TRAFSYS har, i tillegg til audiokommunikasjon, installert et kameraovervåkingssystem som automatisk varsler vaktsentral ved unormale hendelser, som for eksempel kjøretøy i feil veibane, kødannelse, mistet last og fotgjengere i tunnelen. I tillegg har Trafsys levert og installert variable LED-skilt som kan signalisere at tunnelen er stengt og eventuell omkjøring.

I Trafsys sin leveranse inngikk også det overordnede IP nettverket. Nettverket består av en fiberring med høykapasitets rutere. Redundansen i nettverket styres av dynamisk ruting (OSPF) og er dimensjonert for å håndtere store mengder data som blandt annet kan genereres av kamerasystemet. I brannskap og styreskap er det installert fibersvitsjer hvor redundansen styres med Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).

Overordnet trafikkstyring og overvåkning

Alle de forskjellige ITS-systemene i T-forbindelsen er koplet opp mot Trafvision, Trafsys sin egenutviklede løsning for overordnet trafikkstyring og overvåkning. Løsningen benyttes for å overvåke og styre nødtelefoner, variable skilt, radiosystemet og det videobaserte hendelsesdeteksjonssystemet i tunnelene. Løsningen gir også operatøren tilgang til detaljerte beslutningsplaner som bidrar til at en nødsituasjon i tunnelen kan håndteres raskt og sikkert.

Skriv ut

Kunde: Traffic Solutions

Tunnellengde: 8,9 kilometer

Maksimal dybde under havoverflaten: 139 meter

Leveringsår: 2012

Løsninger levert av Trafsys

  • Trafvision (trafikkstyring og overvåkning)
  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Norphonic nødtelefoner
  • Radiosystem
  • Videoovervåkning (ITV)
  • Automatisk hendelsesdeteksjon (AID)
  • Kommunikasjonsnettverk
  • Variable skilt (LED)