Jondal, Hordaland

Jondalstunnelen

Jondalstunnelen binder sammen Kvinnherad med Jondal kommune. Formålet med tunnelen er å forbedre kommunikasjonene mellom de to største byene i Norge, Bergen og Oslo.

Trafsys har levert og integrert det meste av de intelligente transportsystemene i denne tunnelen, inklusiv Trafvision, en brukervennlig løsning for overordnet styring og overvåkning av trafikk og funksjoner.

Nødtelefoner, radiosystem, variable skilt og radar

Trafsys har installert en rekke intelligente trafikksystemer (ITS) i den 10,6 km lange tunnelen, inklusiv et radiosystem med dedikerte kanaler for nødtjenester, nødtelefoner fra Norphonic, forskjellig variable LED-skilt og et energieffektivt radardeteksjonsystem, som automatisk slår på belysningen når en bil nærmer seg tunnelen. Alle systemene er knyttet opp mot Trafvision, som er et overordnet system for intelligent styring og overvåkning av trafikk, utviklet av Trafsys.

Trafvision styrer tunneltrafikken i sanntid

Gjennom Trafvision kan operatører og veitrafikksentralen (VTS) i Bergen fjernstyre trafikken i tunnelen i sanntid. Dette er særlig nyttig i nødsituasjoner som ved trafikkulykker eller brann. Når en trafikant benytter en av tunnelens nødtelefoner får operatøren umiddelbart melding om nøyaktig hvor oppringingen kommer fra (posisjon). Operatøren har også mulighet til å sende meldinger til trafikanter som befinner seg i tunnelen, ved å bryte inn i radiosendingene som kringkastes i tunnelen, eller ved å benytte variable skilt, hvis dette finnes i anlegget. Trafvision gjør det mulig for de som styrer trafikken å effektivt handtere så godt som alle trafikkrelaterte hendelser som kan oppstå i tunnelen. Slik kan en oppnå høy sikkerhet for trafikantene og bedre flyt i trafikken.

… og gir ekspertråd

Om en kritisk situasjon skulle oppstå, kan Trafvision veilede operatøren på VTS gjennom detaljerte behandlingsplaner, for eksempel evakuering av tunnelen ved brann. Dette gir stor tidsbesparelse i en nødsituasjon og sikret at korrekte beslutninger blir tatt. Gjennom oppdeling av alarmer i ulike nivåer sikres det at operatøren ikke bombarderes med meldinger fra anleggene som ikke er viktig for trafikk og sikkerhet. Trafvision er bygd på internasjonale åpne standarder og kan kommunisere med alle OPC-baserte automasjonssystemer. Dette betyr at løsningen er fremtidsrettet og kan utvides i takt med brukernes behov.

Skriv ut

Kunde: Kvinnherad Elektro

Tunnellengde: 10,6 kilometer

Løsninger levert av Trafsys

  • Trafvision (trafikkstyring og overvåkning)
  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Norphonic nødtelefoner
  • Radiosystem
  • Automatisk hendelsesdeteksjon (AID)
  • Kommunikasjonsnettverk
  • Variable skilt (LED)