Nyhet

Nytt prosjekt i Skövde

Trafsys har fått oppdraget med å levere et ny videoovervåknings- og hendelsesdeteksjonssystem til Skultorpstunnelen i Skövde, omfatter kamera og programvareløsning for avanserte bildeanalyser i sanntid. Vår kunde er Bravida Sverige.

Løsningen vil gi et visuelt bilde av trafikkmiljøet og i gi alarmer til Trafikverkets overordnede styrings- og overvåkningsløsning (ASÖ) ved hendelser som avviker fra normalsituasjon. F.eks. røykutvikling, kjøretøy i feil retning, stillestående kjøretøy, fotgjengere, mistet gods og kødannelse.

Skultorpstunnelen er en over 300m lang tunnel rett sør for Skövde. Tunnelen går under Forsvarets øvingsfelt for panserkjøretøy og den kalles derfor Pansertunnelen. Tunnelen har to kjørefelt i hver retning.


Skriv ut