Nyhet

Trafsys bygger opp en ny avdeling med fokus på Data Science

Trafsys har opprettet en ny avdeling med hovedansvar for Data Science. Satsningen er i tråd med vårt mål om å på beste mulige måte dra fordel av den raske utviklingen innenfor Big Data analytics, AI och maskinlæring, og å bygge inn kraftfull funksjonalitet i framtidige intelligente transportsystemer, inkludert Trafsys egenutviklede system for overordnet styring og overvåkning av trafikk, Trafvision.

Mengden data som produseres innenfor transportsektoren vokser eksplosjonsartet. Gjennom å effektivt utnytte ulike analysemetoder kan mønster og trender trekkes ut av store mengder ustrukturert data fra ulike kilder, hvilket i neste omgang kan anvendes både for å trekke slutninger om hva som har skjedd og for å kunne forutse det som ennå ikke har skjedd, på en rask og treffsikker måte.

Den nye avdelingen kommer til å ledes av Stian Astad Sørngård, ph.d.

Skriv ut