Nyhet

Vegvesenet og Trafsys tester ut ny fiberoptisk teknologi for økt trafikksikkerhet og framkommelighet - Trafsense

Vegvesenet og Trafsys skal prøve ut det fiberoptiske systemet Trafsense for trafikkovervåkning i Lyderhorntunnelen på RV 555. Pilotprosjektet går over to år og er tildelt støtte fra Innovasjon Norges program Pilot-T.

Trafsense er et trafikkovervåkningssystem med unik tids- og romoppløsning kombinert med banebrytende lave levetidskostnader også over lange vegstrekninger. Ytelsen er uavhengig av ellers utfordrende forhold som siktlinjer, veksling tunnel/veg i dagen, vekslende lys- eller værforhold eller røyk.

Lyderhorntunnelen blir dermed sannsynligvis verdens første pilotinstallasjon av et fiberoptisk system som automatisk måler både posisjonen til det enkelte kjøretøy meter for meter langs vegen, og i tillegg leser ut kjørefelt og kjøreretning for kjøretøyet. Dette skjer ved hjelp av fiberoptisk teknologi hentet fra telekomverden der fiberoptiske kabler blir lagt ned i utfreste fuger i asfalten som så dekkes med tettemasse.

Trafsense leser ut presis og detaljert informasjon helt ned på kjøretøynivå for å overvåke trafikken: Feltskifter, kødannelse, kjøretøystopp, og kjøretøy i feil retning. Denne sanntidsinformasjonen er grunnlaget for hendelsesdeteksjon og sanntidsalarmer som formidles til sluttbruker (vegtrafikksentralen).

I løpet av april 2022 blir fiberoptiske sensorkabler installert i vestgående løp av Lyderhorntunnelen på RV555 vest i Bergen kommune. Denne tunnelen på 1.115 m er valgt som pilotlokasjon pga. høy ÅDT på over 20.000 pr løp. Tunnelen er allerede utstyrt med et automatisert kamerabasert trafikkovervåkningssystem som vil bli et nyttig verktøy i evalueringsperioden som vil starte gradvis utover i året. Testing og evaluering av Trafsense gjøres over lang tid for å utsette systemet for alle tenkelige trafikk- og værforhold til alle årstider.  

Fra Vegvesenet side er flere enheter involverte: Divisjon Drift og vedlikehold / Teknologi Drift og vedlikehold, Drift og vedlikehold vest og Vegtrafikksentralen vest.

Les gjerne mer på Vegvesenets sider: Statens vegvesen


Skriv ut