Bergen, Hordaland

Fløyfjellstunnelen

Fløyfjellstunnelen er en tunnel med to løp som går gjennom et av Bergens syv fjell. Tunnelene ble åpnet i 1989 og var opprinnelig laget for å lede trafikken bort fra den historiske bykjernen.

I 2012 ble det besluttet å forbedre overvåkningen av tunnelene ved å installere et nytt videoovervåkningssystem fra Trafsys.

Problem: 216 stengninger av tunnelene på ett år

Bildekk, løse brannslukkere, hunder og utrykkninger for å assistere trafikanter skapte mange problemer for pendlere som reiste gjennom Fløyfjellstunnelen i Bergen. Tunnelen var stengt 216 ganger i 2010, til sammen over 110 timer. Dette førte til høye kostnader for samfunnet.

For å forbeder trafikkflyten ble det besluttet å oppgradere overvåkningen av tunnelen. Trafsys fikk oppdraget.

Løsning: Videoovervåkning og variable skilt fra Trafsys

Trafsys leverte 72 robuste kamera som ble installert i begge tunnelløpene. Hvert kamera er plassert i et kamerahus av stål som er vann- og støvtett. Operatørene på veitrafikksentralen får nå tilgang til relevante bilder og videostrømmer som kan vises på en stor videovegg. Dette bidrar til å løse hendelser raskt, enten gjennom å styre trafikkflyten ved hjelp av de variable LED-skiltene eller ved å stenge tunnelen. Vanligvis er det mulig å løse problemene uten å stenge tunnelen.

Det moderne videoovervåkningssystemet fra Trafsys kan oppgraderes til å omfatte funksjoner for automatisk hendelsesdeteksjon (AID), beregning av køtid, overvåkning av kødannelser, adgangskontroll og en rekke andre funksjoner.

Intelligent trafikkstyring og -overvåkning

Videoovervåkningssystemet i Fløyfjellstunnelen er koplet opp mot Trafvision, som er et brukervennlig overordnet styringssystem som gir operatøren full oversikt over alarmer som kommer inn. Systemet har blant annet mulighet for å vise video og kan ta imot samtaler fra nødtelefoner. Trafvision gir også beslutningsstøtte til operatørene i form av detaljerte handlingsplaner, slik at operatøren raskt kan ta korrekte beslutninger ved en nødsituasjon. Systemet bidrar derfor til en vesentlig forbedring av sikkerhet og bedre trafikkflyt gjennom Fløyfjellstunnelen.

Skriv ut

Kunde: Mesta Elektro

Tunnellengde: 3,6 kilometer

Løsninger levert av Trafsys

  • Trafvision (trafikkstyring og overvåkning)
  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Videoovervåkning (ITV)
  • Kommunikasjonsnettverk
  • Variable skilt (LED)