OM TRAFSYS

Om selskapet

Trafsys er et ledende nordisk kompetanseselskap som utvikler og leverer intelligente transportsystemer (ITS) med et stort utvalg av avanserte informasjons- og kommunikasjonsløsninger. Selskapet har vært i bransjen i mer enn 30 år og har levert flere hundre komplekse trafikkanlegg i tunneler og langs veier.

Gjennom våre høyt utdannede og engasjerte medarbeidere tilbyr vi spesialkompetanse innenfor automasjon, kommunikasjon, programvareutvikling og systemintegrasjon. Gjennom at vi kjenner kundens behov kan vi levere innovative og smarte systemløsninger som gir høyere sikkerhet og fremkommelighet i trafikken og som reduserer negativ påvirkning på miljøet.

Broer

Veier

Tunneler

Kjøretøy

Tog

Vi kan tilby et bredt spekter av produkter, systemer og tjenester for så godt som hele verdikjeden:

  • Overvåknings-, detekterings- og styringssystemer langs veier og i tunneler og på broer.
  • Håndtering, analyse og visualisering av innsamlede data i sanntid
  • Sentrale operatør- og brukerløsninger for overvåkning og styring av trafikk, samt driftsoppfølging av ulike transportsystem
  • Kommunikasjonsinfrastruktur som muliggjør og sikrer pålitelig kommunikasjon gjennom video, tale og data i sanntid mellom lokale og sentrale system

Vår portefølje av produkter dekker trafikkstyring og overvåkning på både lokalt og sentralt nivå, automatisk hendelesdeteksjon (AID), basert på video-, radar eller IR-teknologi, videoovervåkning (ITV), nødtelefoner, radiokommunikasjon, datakommunikasjon og trafikkinformasjon. Vi tilbyr både egenutviklede løsninger og løsninger basert på bransjeledende, godt utprøvde tredjepartssystemer og produkter.

Gjennom vår kjernekompetanse og bredden av det vi kan tilby, kan vi utvikle komplette løsninger som er tilpasset kundens behov. Målsettingen er å skape en helhet som er større en de enkelte delene. Vi har erfaring fra alle prosjektfaser, fra initiell analyse, prosjektering, design og programmering, til installasjon, integrasjon, idriftsetting og løpende drift og vedlikehold av intelligente transportsystem.

Trafsys har levert utstyr til mer enn 300 tunneler, blant annet til verdens lengste veitunnel -
den 24 kilometer lange Lærdalstunnelen. Gjennom slike leveranser har vi bygget opp den unike kompetansen som må til for å møte de høye kravene til sikkerhet som kreves i kritiske transportsystem som tunneler.

Trafsys sitt hovedkontor ligger i Bergen, der også søsterselskapet Norphonic AS (www.norphonic.no), som er spesialister på telefonisystemer for ekstreme miljø, holder til. Datterselskapet Trafsys AB holder til i Stockholm og betjener Sverige og det internasjonale markedet.

Skriv ut

Kompetanse

Kunnskap og erfaring som gjøre en forskjell

Bredde

Spekter av produkter og løsninger

Innovasjon

Vi tenker nytt og bryter ny mark

Partnerskap

Vi møter nye muligheter med forente krefter

Løsninger skapt av kunnskap og behov - komplette, integrerte og driftsikre