Løsninger

Overvåkning og deteksjon

Vi kan utforme og levere smarte og pålitelige løsninger for videoovervåkning (ITV) og automatisk hendelsesdeteksjon (AID) og integrere disse med overordnet styrings- og overvåkningssystem.

ITV

Trafsys kan tilby kostnadseffektive og skalerbare videoløsninger, inklusiv IP-kamera, robuste kamerahus, videoskjermer, programvare for fjernovervåkning og forskjellig annet tilbehør for effektiv visuell overvåkning av trafikk og transportsystemer.

Automatisk hendelsesdeteksjon (AID)

Vi kan tilby komplette AID-system basert på video-, radar-, eller IR-teknologi, alternativt den beste kombinasjonen ulike teknologier. Disse systemene reduserer ikke bare risikoen for alvorlige ulykkessituasjoner i trafikken, men reduserer også følgeskader. For å oppnå høy pålitelighet og presisjon utvikler og konstruerer våre ingeniører systemer med en optimal kombinasjon av egenskaper, blant annet ved å installere ulike sensortyper som justeres nøyaktig for å oppfylle de oppgitte deteksjonskravene.

Disse systemene benytter avansert digital bildeanalyse for rask deteksjon av ulike typer hendelser i trafikken. Eksempel på hendelser som automatisk genererer alarm er trafikkulykker, brann, mistet last, fotgjengere i kjørebanen, kødannelse og kjøretøy som har stanset eller kjører mot trafikkretningen.

Skriv ut