Løsninger

IoT-løsninger

Trafsys har bygget opp en unik kompetanse innenfor overvåkning og styring av sanntidsprosesser. Trafvision er en kraftig moduloppbygget løsning for effektiv overvåkning og styring. Løsningen er skalerbar, enkel i bruk og tilbyr store muligheter for tilpasning til kundespesifikke behov. Gjennom bruk av åpne og skalerbare komponenter oppnås høy kostnadseffektivitet og en fremtidsrettet løsning.

Trafvision gir brukeren et oversiktlig og korrekt bilde av nåsituasjonen gjennom statusmeldinger og alarmer fra en rekke ulike datainnsamlings- og deteksjonssystemer. Ved hendelser hjelper løsningen operatørene til å ta best mulige beslutninger og gjennomføre disse, slik at sannsynlighet for og konsekvensene av hendelser kan reduseres og i noen tilfeller unngås.

Løsningen sørger for innsamling av data hendelser og måleverdier fra alt tilkoplet utstyr og gjør disse dataene tilgjengelig for rapportering og analyse. Gjennom aktivt bruk av slike data kan en utføre raske analyser av årsaken til hendelser og ellers benytte dataene til optimalisering av drift og vedlikehold.

Trafsys leverer IoT løsninger til kundene våre basert på vår egen TrafVision plattform:

              TrafMon

 • Digital tvilling som representerer tilstanden og konfigurasjonen til prosessutstyret. Overvåker, kontrollerer og styrer sanntidsdata fra felten.

  TrafView
 • Live videostrømmer fra kameraer i felten. Skreddersydd for multicast av videostrøm fra kameraer på lokasjoner med begrenset båndbredde. Støtter multi-kamera view, videokarussell, opptak av videostrømmer og anonymisering av personer og kjøretøy.

  TrafSight
 • Data som samles inn av TrafMon lagres i en tidsseriedatabase som gir mulighet for videre analyse av hendelser og operativ drift. TrafSight gir innsikt i historiske data om prosessen og er et verdifullt verktøy til å fintune og optimalisere anlegg.

  TrafTools
 • TrafTools blir brukt til å konfigurere datamodellen til den digitale tvillingen og til å sette opp den grafiske visningen som representerer prosessen. Alle grafiske bilder blir vist i web-klient, og brukere kan logge inn og få tilgang til anlegg fra hele verden.

  TrafCon
 • TrafCon er et sett med verktøy for rask og pålitelig kommunikasjon mellom TrafVision og IoT-enheter. Vi støtter en rekke protokoller for kommunikasjon med prosessutstyr, slik at TrafVision kan styre og overvåke de fleste kommersielt tilgjengelige IoT-enheter.

TrafView-løsningen er en multiplattform-løsning. Den kan kjøres både lokalt (on-prem) eller hos hvilken som helst av de store skyleverandørene. Programvaren kan og leveres som en tjeneste der all infrastruktur blir håndtert av Trafsys og de ulike komponentene blir gjort tilgjengelig online for kunden. Trafsys er Microsoft-partner og anbefaler Azure IoT som skyplattform for våre kunders IoT applikasjoner.

Skriv ut