Løsninger

Kommunikasjon

Trafsys har omfattende kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknikk og kan utforme robuste og sikre kommunikasjonsnettverk som kopler sammen de ulike delene i intelligente transportsystemer og tåler å bli utsatt for ekstreme miljøforhold.

Nødtelefoner

Trafsys leverer, via sitt søsterselskap Norphonic, markedsledende IP-baserte nødtelefoner for ekstreme miljø som benyttes blant annet langs veier og i tunneler. Telefonene er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsnormer, har et robust design og er sertifisert i henhold til IP65 standarden. Vi kan integrere telefonene i et eksisterende IP-nettverk eller levere en total telefonløsning, inklusiv switcher, rutere, PBX og ISDN-gateways.

Mer detaljert informasjon finner du her: www.norphonic.com

Datakommunikasjon

Vi har omfattende erfaring innenfor datakommunikasjon og nettverk, og kan tilby design og leveranse av den nettverksinfrastruktur som passer best for kundens spesifikke behov.

Radiosystemer og telekommunikasjonsnett

Trafsys kan designe, installer og vedlikeholde komplette radiosystemer (RF) og telekommunikasjonsnettverk for sikkerhetskritiske forhold, basert på ulike standarder og system. Våre leveranser kan for eksempel omfatte basestasjoner, repetere, antenner og utstyr for kunne bryte inn på radiosamband.

Trafikkinformasjon

Vi kan også tilby løsninger for formidling av kritisk eller veiledende informasjon til trafikanter på veien. Fra enkle variable skilt til store grafiske trafikkinformasjonstavler og utstyr for kunne bryte inn på radiosamband.

Skriv ut