Løsninger

Kommunikasjon

Trafsys har omfattende kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknikk og kan utforme robuste og sikre kommunikasjonsnettverk som kopler sammen de ulike delene i intelligente transportsystemer og tåler å bli utsatt for ekstreme miljøforhold.

Nødtelefoner

Trafsys leverer, via sitt søsterselskap Norphonic, markedsledende IP-baserte nødtelefoner for ekstreme miljø som benyttes blant annet langs veier og i tunneler. Telefonene er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsnormer, har et robust design og er sertifisert i henhold til IP65 standarden. Vi kan integrere telefonene i et eksisterende IP-nettverk eller levere en total telefonløsning, inklusiv switcher, rutere, PBX og ISDN-gateways.

Mer detaljert informasjon finner du her: www.norphonic.com

Datakommunikasjon

Trafsys har bred erfaring i prosjektering, design og leveranse av nettverksløsninger i samferdselssektoren. Nettverk er en kritisk struktur som krever valg av riktig produkt og riktig løsning.

Vi er ikke bunnet til et spesifikt produkt og står, sammen med kunde, fritt til å velge fabrikat og design for prosjekttilpassede løsninger som skal fungere og driftes i mange år.

Vi kan levere kostnadseffektive løsninger med enkel redundans der det er hensiktsmessig.

I større og mer kritiske systemer designer vi nettverk med redundante rutere. Dynamisk ruting for redundans i back bone. Redundante sub ringer og redundant kraft. Kapasitet for å imøtekomme komplekse AID systemer og mulighet for fremtidige utvidelser.

I et samfunnskritisk teknisk nettverk er oppetid, datasikkerhet og levetidskost viktige faktorer, det leverer Trafsys.

Radiosystemer og telekommunikasjonsnett

I Norge har vi prosjektert, designet og levert DAB anlegg i mer enn 50 vegtunneler.

Eksempler på dette er Lærdalstunnelen (24Km) og Ryfast, Norges desidert største DAB i tunnel installasjon med 4 DAB ensembler, 4 tunneler, 7 tunnelløp og 4 ramper, ca 50Km med tunnel.

Våre radiosystemer er utviklet og designet for kostnadseffektiv og enkel installasjon.
Systemene er kompakte og modulære, noe som letter arbeid ved drift og vedlikehold.

Vi tar hånd om hele prosessen fra design, integrasjon mot styre- og overvåkingssystemer, igangkjøring, test, målerapporter, drift og vedlikehold m.m.

Alle våre systemet har mulighet for konfigurasjon, sjekk av hendelseslogg, audiolog og måleverdier via WEB interface. Konfigurasjon og logg lagres i database som kan eksporteres og lagres for kundens sikkerhet.

Systemet støtter SIP, RTP, SNMP, Modbus TCP, http/Https m.m.

Trafsys AS har tett samarbeid med Trafsys AB som også utarbeider og leverer Radiosystemer.
Trafsys AB tilbyr i tillegg til DAB også FM, VHF, UHF, mobil og TETRA løsninger.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Trafikkinformasjon

Vi kan også tilby løsninger for formidling av kritisk eller veiledende informasjon til trafikanter på veien. Fra enkle variable skilt til store grafiske trafikkinformasjonstavler og utstyr for kunne bryte inn på radiosamband.

Skriv ut