Løsninger

Innovasjon

Trafsys arbeider med forskning og utvikling av neste generasjons teknologi og smarte løsninger for å kunne møte trafikkmyndighetenes fremtidig behov for sikrere, mer effektive og miljøvennlige transportsystem.

Eksempel på pågående utviklingsprosjekter som vi utfører i nært samarbeid med våre kunder:

  • Nøyaktig og kostnadseffektiv hendelsesdeteksjon, samt overvåkning av vei- og togtrafikk.
  • Tunnelevakueringssystem
  • Ny funksjonalitet til vårt system for styring og overvåkning av trafikk (Trafvision) i samarbeid med Statens vegvesen
  • Videreutvikling av våre nødtelefoner for å ytterligere forbedre funksjonalitet og ytelse

Skriv ut