Løsninger

Konsulenttjenester

Vi har eksperter med spesialistkompetanse og lang erfaring innenfor ulike områder som kan tilby ulike typer tjenester, enten direkte relatert til våre prosjektleveranser eller som systemrelatert rådgivning.

I våre leveranser inngår som regel installasjon, testing og idriftsetting av intelligente transportsystem, som vi utfører selv eller i samarbeid med velrenommerte installatørbedrifter. I tillegg utfører vi vedlikehold på leverte anlegg og tilbyr opplæring av kunde.

Vi kan også påta oss konsulentoppdrag. Eksempler på dette kan være:

  • Analyse av eksisterende SRO system for optimalisering av løsninger.
  • Design og utvikling av trafikkstyrings- og overvåkningsløsninger for både nye anlegg og anlegg som skal oppgraderes.
  • Bistå elektroentreprenører med prosjektoppfølging, feilsøking og grensesnitt mellom elektro og automasjon.
  • Prosjektering av automatikk- og kontrollskap.
  • Vi samarbeider med tavlebyggere i Norge og Europa og kan tilby komplette systemløsninger.

Vi har flere referanseprosjekter der vi har deltatt i prosjektering av SRO system og systemløsninger til prosjekt innen samferdsel.Skriv ut