Løsninger

Våre tjenester

Vi har eksperter med spesialistkompetanse og lang erfaring innenfor ulike områder som kan tilby ulike typer tjenester, enten direkte relatert til våre prosjektleveranser eller som systemrelatert rådgivning.

I våre leveranser inngår som regel installasjon, testing og idriftsetting av intelligente transportsystem, som vi utfører selv eller i samarbeid med velrenommerte installatørbedrifter. Vi utfører også vedlikehold på leverte anlegg og tilbyr opplæring av kunde.

Vi kan også påta oss konsulentoppdrag som kan omfatte alt fra analyser av problemstillinger, nettverk- og løsningsdesign, systemintegrasjon til utvikling av trafikkstyrings- og overvåkningsløsninger.


Skriv ut