Løsninger

Evacsound - assistanse til evakuering av tunneler

Norphonic presenterer et nytt system for audiovisuell assistanse til evakuering av tunneler og lange korridorer.


Evacsound benytter psykoakustiske effekter for å levere intuitivt forstått evakueringsretning. Evakueringsmeldingen blir dermed ikke språkavhengig, men systemet kan også brukes som et effektivt PA-system for talebasert kommunikasjon. Systemenhetene kan i tillegg utstyres med varmesensorer for branndeteksjon og lyspaneler for visuell hjelp.
Mer detaljert informasjon finner du her: www.norphonic.com


Skriv ut