Løsninger

Trafikkstyring

Trafsys har i mer enn 30 år levert løsninger for overvåkning og styring av trafikk. Funksjonaliteten i Trafvision er siden 1999 utviklet gjennom et nært samarbeid med Statens vegvesen. Statens vegvesen benytter i dag løsningen til overvåkning og styring av over 450 tunneler, broer og fjelloverganger i Norge. Løsningene benyttes også av andre aktører innenfor bransjen bl.a. Mesta og Nye Veier.

Trafvision samler inn data fra en rekke ulike systemer langs veibanen, blant annet video, radar-, telefoni-, værdatasystemer og branndeteksjon, og holder operatør til enhver tid informert gjennom statusmeldinger og alarmer. Løsningen har funksjoner for beslutningsstøtte som gjør det mulig for operatør å raskt omdirigere trafikken gjennom styring av signaler, bommer, variable skilt, radiomeldinger, nødbelysning og andre lokal systemer.

Vi kan også levere andre industrielle styrings- og overvåkningssystemer som er i markedet. Blant annet WinCC OA og lokale styringssystemer (PLC-systemer) med automatiske sikkerhetsfunksjoner, for eksempel til styring av variable skilt, bommer, vifter, belysning med mer.

corporate_swichgear


Skriv ut