Løsninger

Trafikkstyring

Trafsys har bygget opp en unik kompetanse innenfor trafikkstyring og overvåkning, og har fått tillit som konsulent innenfor dette området av blant annet Statens vegvesen i Norge gjennom nærmere 30 år.

Trafvision er et kraftig og moduloppbygget system for effektiv overordnet styring og overvåkning av trafikk og systemer i tunneler, på broer og langs veier. Løsningen er skalerbar, enkel i bruk og tilbyr store muligheter for tilpassning til kundespesifikke behov. Gjennom bruk av åpne og skalerbare komponenter oppnås høy kostnadseffektivitet og en fremtidsrettet løsning.

Trafvision gir brukeren et oversiktlig og korrekt bilde av trafikksituasjonen gjennom statusmeldinger og alarmer fra en rekke ulike datainnsamlings- og deteksjonssystemer langs veibanen, blant annet video, radar-, telefoni-, værdatasystemer og brannalarmer. Ved hendelser har operatør tilgang til predefinerte beslutningsforslag og funksjoner som gjør det mulig å raskt omdirigere trafikken gjennom styring av signaler, bommer, variable skilt, radiomeldinger, nødbelysning og andre lokal systemer. Dette innebærer at effektene av en hendelse kan minimeres eller i noen tilfeller unngås.

Trafsys sine systemutviklere har, siden 1999, kontinuerlig utviklet Trafvision i nært samarbeid med Statens vegvesen som benytter systemet til overvåkning og styring av over 450 tunneler, broer og fjelloverganger i Norge.

Vi kan også levere andre industrielle styrings- og overvåkningssystemer som er i markedet. Blant annet WinCC OA og lokale styringssystemer (PLC-systemer) med automatiske sikkerhetsfunksjoner, for eksempel til styring av variable skilt, bommer, vifter, belysning med mer.

corporate_swichgear


Skriv ut