Kontakt oss

TRAFSYS AS

(Norge, HQ)


Fjellsdalen 3

5155 Bønes

Norge

Telefon:+47 55 20 86 90

E-post: trafsys@trafsys.no

Web: www.trafsys.no

TRAFSYS AS

(Norge, region Øst)


Vangsveien 10,

1814 Askim

Norge

Telefon:+47 55 20 86 90

E-post: trafsys@trafsys.no

Web: www.trafsys.no

TRAFSYS AB

(Sverige, Danmark & Finland)


Solna Torg 19, 5 tr.

171 45 Solna

Sverige

Telefon:+46 8 558 033 20

E-post: info@trafsys.se

Web: www.trafsys.se

Skriv en melding

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon om våre løsninger og tjenester elle ønsker å diskutere et spesifikt prosjekt.

Vellykkede partnerskap - ikke minst med våre kunder - utgjør en vesentlig del av Trafsys sin suksessoppskrift. I fortsettelsen ser vi store muligheter for gode samarbeidsrelasjoner i det økosystemet av selskaper og organisasjoner som vokser frem og utvikles for å imøtekomme kundenes behov for effektive og mer avanserte transportsystem.

I den videre utvikling av intelligente transportsystemer i Norge og utenlands vil vi bygge videre vår dialog og samarbeid med større el-installatører, totalentreprenører og automasjonsselskaper. Der vi har sammenfallende forretningsmålsetninger vil vi komplimenterer hverandres styrker og utnytter synergier mellom selskapene, slik at et konkurransekraftig alternativ, til fordel for alle parter, kan etableres.