Om Trafsys

Kvalitets- og miljøpolitikk

Kvalitetsstyring er en integrert del av Trafsys AS virksomhet. Vi skal inkludere alle ansatte i kvalitetsarbeidet under parolen Totalkvalitetsledelse (TKL/TQM). Det vil si at Trafsys AS på best mulig måte skal tilfredsstille kunder, ansatte, leverandører, det offentlige, organisasjonens omgivelser (samfunnet) og eierne. Nøkkelressursene vi bruker til å gi og forbedre våre tjenester er våre ansatte, våre systemer, våre komponenter og vår teknologi.

Vi skal drive en sunn virksomhet med sterkt fokus på miljø, samfunn og ansvar for de ansatte. Trivsel, trygghet og et kollektivt miljøansvar skal prege vår daglige drift, og vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid, og videre overholde miljølovene der hvor vi driver vår virksomhet.

Kvalitets- og miljøpolitikken blir jevnlig revidert av bedriftens ledelse og valgte representanter. Vi forplikter oss til å etterleve kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, relevante lover og forskrifter samt egen pålagte krav. Vi er og forpliktet til kontinuerlig å utvikle og forbedre våre ledelsessystemer.

Trafsys AS skal være en foregangsbedrift innen miljøstyring i vår bransje. Vi skal organisere vår drift på en måte som gir minst mulig belastning på det ytre miljø. 

Skriv ut