Nyhet

Evacsound Flekkerøy

Etter et vellykket innovasjonspartnerprosjekt med Statens Vegvesen, har Trafsys inngått avtale med Agder Fylkeskommune om leveranse av evakueringssystemet Evacsound til Flekkerøytunnelen.

Evacsound er et tunnelevakueringssystem basert på lyd og lys som skal effektivisere evakuering av tunnelen ved brann. Ved hjelp av retningsbestemte lyd- og lyssignaler skal systemet lede personer vekk fra brannstedet mot nærmeste utgang. Tester av Evacsound, utført av SINTEF i Runehamartunnelen, har vist at systemet er svært effektivt til nettopp dette.
Les mer Evacsound her: www.norphonic.com

I Flekkerøytunnelen, som er åpen for fotgjengere og syklister, skal det også sprenges ut tre bergrom for etablering av overtrykkscontainere. Disse containerne skal benyttes som evakueringsrom og ivareta sikkerheten for personer som ikke klarer å rømme ut av tunnelen ved en eventuell brann. Evacsound benyttes til å lede personer mot nærmeste overtrykkscontainer eller utgang.

Trafsys har i tillegg inngått kontrakt med OneCo Infra for leveranse av tunnelens SRO-anlegg som skal byttes ut i forbindelse med oppgradering for å møte krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

Skriv ut