Nyhet

Nye Veier - tilgang til kamera i egne anlegg

Trafsys inngikk i mai 2021 kontrakt med Nye Veier om en løsning for tilgang til kamera i egne anlegg. Vi leverer TrafView, en nyutviklet løsning for visning av video og stillbilder i nettleser. Løsningen leveres som en SaaS løsning integrert med kundens Azure AD og kartløsning.

Trafview inneholder blant annet funksjonalitet for anonymisering, opptak og avspilling av opptak, støtte for visning av flere samtidige streamer fra et kamera og visning av streamer fra flere kamera samtidig.

Kontraktens varighet er 2 år med opsjon for 1+1 år.

Skriv ut