Nyhet

Trafsys har inngått avtale med Statens Vegvesen om å utvikle et unikt evakueringssystem

EvacSound er et innovativt evakueringssystem som utvikles av Trafsys AS med hjelp av SINTEF og NORCE. Systemet adresserer spesielle utfordringer for trafikanter i en kaotisk selvreddingssituasjon, det vil si først og fremst nødsituasjoner i vegtunneler. EvacSound bruker koordinerte lyd- og lyssignaler til å lede personer i tunnelen til den beste evakueringsruten på en effektiv og intuitiv måte.

Ved brann detekterer systemet automatisk hvor i tunnelen brannen har oppstått og beregner ut fra dette hvilke signaler som skal formidles til personer i tunnelen avhengig av hvor disse befinner seg.

EvacSound skiller seg fra eksisterende PA-systemer («Public Announcement») på en rekke områder. Man vil blant annet legge vekt på menneskelig intuisjon i utformingen av rettledningssignalene som systemet sender ut. Dermed vil systemet fungere uavhengig av trafikantenes språklige og kulturelle bakgrunn. Systemet skal være selvkalibrerende, uten dødsoner, og kompensere for fysiske parametere som kan forringe kvaliteten på de utsendte signalene. I tillegg åpner systemet for toveiskommunikasjon mellom tunnel og veitrafikksentral. Operatør kan dermed målrettet respondere på rop om hjelp eller lignende og presist geleide redningspersonell til riktig sted raskt og effektivt.

Skriv ut