Oslo, Norge

Ekeberg- og Svartdaltunnelene

Tunneler langs E6 og E18 i Oslo, der Ekebergtunnelen er 1583 meter lang og Svartdaltunnelen 1264 meter. Trafikken går i to separate tunnelløp, ett i hver kjøreretning.

Skriv ut

Kunde: Mesta

Hovedentreprenør: Skanska

Leveringsår: 2019

Løsninger levert av Trafsys

  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Norphonic nødtelefoner
  • Videoovervåkning (ITV)
  • Automatisk hendelsesdeteksjon (AID)
  • Kommunikasjonsnettverk