Stavanger, Norge

Hundvåg- og Eiganestunnelene

Hundvågtunnelen er en 5500 meter lang undersjøisk tunnel. Eiganestunnelen er 3700 meter lang. De inngår i Ryfast-projektet - Norges største vegprosjekt.
I begge tunnelene går trafikken i to separate tunnelløp, ett i hver kjøreretning.

Skriv ut

Kunde: Bravida

Maksimal dybde under havoverflaten: Hundvåg: 94 meter

Leveringsår: 2020

Løsninger levert av Trafsys

  • Trafvision (trafikkstyring og overvåkning)
  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Norphonic nødtelefoner
  • Videoovervåkning (ITV)
  • Automatisk hendelsesdeteksjon (AID), med termiske kameraer
  • Radiosystem
  • Kommunikasjonsnettverk