Stavanger, Norge

Ryfylketunnelen - verdens lengste vegtunnel under vann!

14,3 kilometer lang vegtunnel under vann. Del av Ryfast-prosjektet - Norges største vegprosjekt.
Trafikken går i to separate tunnelløp, ett i hver kjøreretning.

I følge Statens vegvesen er dette verdens lengste, dypeste og sikreste undervannstunnel for biltrafikk.

Link til Statens vegvesens video.

Skriv ut

Kunde: Roxel Infra

Maksimal dybde under havoverflaten: 291 meter

Leveringsår: 2019

Løsninger levert av Trafsys

  • Trafvision (trafikkstyring og overvåkning)
  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Norphonic nødtelefoner
  • Videoovervåkning (ITV)
  • Radiosystem
  • Kommunikasjonsnettverk