Oslo, Norge

Bryntunnelen

267 meter lang tunnel med to separate tunnelløp, ett i hver kjøreretning.

Skriv ut

Kunde: Mesta

Hovedentreprenør: Veidekke

Leveringsår: 2017

Løsninger levert av Trafsys

  • Lokale styringssystemer (PLC)
  • Norphonic nødtelefoner
  • Videoovervåkning (ITV)
  • Automatisk hendelsesdeteksjon (AID)
  • Kommunikasjonsnettverk